Wij zijn een groep liefhebbers van het ras "Pyreneese Berghond" die zich verenigd heeft om samen activiteiten te ondernemen en om elkaar met raad en daad bij te staan wanneer dat nodig is. Wij zijn echter geen vereniging, maar een club mensen die zich liefhebbers van de Pyreneese Berghond noemt.
 
Daarom willen wij dit forum alleen maar gebruiken voor dit soort discussies.
 
Door deel te nemen aan dit forum, verklaar je automatisch akkoord te gaan met onze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn niet definitief, en kunnen ten allen tijde - hetzij op initiatief van de site beheerders, hetzij op verzoek van gebruikers - worden aangepast.
De vele onderwerpen van ons forum zijn niet zichtbaar voor gasten, om alles te kunnen zien moet je geregistreerd zijn. Een forum is een virtuele ontmoetingsplaats, waar je je mening kwijt kan over een bepaald onderwerp, of zelf een te bediscussiëren onderwerp kan aanbrengen. En net als bij een gewoon gesprek zijn er een aantal (beleefdheids)regels die ervoor zorgen dat de communicatie voor iedereen aangenaam verloopt. Algemeen is het aangewezen bij een nieuwe registratie zich even voor te stellen op het daartoe behorende subforum. Dit forum is alleen voor geregistreerde leden van de Vrienden van de Pyreneese Berghond. Niet leden zullen ten alle tijden worden verwijderd. Aanmelden voor dit lidmaatschap kan via: info@pyrplezier.nl
 
Forum regels
 
A. Berichten moeten geplaatst worden in de daarvoor bedoelde fora. Iedere gebruiker wordt geacht de forum omschrijving te lezen voordat hij of zij een bericht plaatst. Nieuwe subfora kunnen altijd aangemaakt worden.
Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat direct duidelijk is wat ermee bedoeld wordt, ook de titel dient aan te geven waar het bericht betrekking op heeft. 
Als iemand een onderwerp start, is het omdat hij/zij dit interessant vindt. Vermijd dus een antwoordenstroom te beginnen die niets te maken heeft met het opgestarte onderwerp. Dit zou een teken zijn van gebrek aan respect voor de opstarter van de topic en tegenover de andere personen die verder willen communiceren over het desbetreffende onderwerp. 
 
B. Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Kwetsende berichten of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan. 
 
C. Onder geen enkele voorwaarde is het toegestaan om teksten op dit forum op enigerlei wijze te kopiëren en/of te verspreiden. 
 
D. Gebruikers dienen rekening te houden met de soort bezoekers op dit forum. Het plaatsen van aanstootgevende teksten, plaatjes etc. wordt niet getolereerd. 
 
E. Gebruikers zijn verplicht normaal geschreven teksten te plaatsen in hun bericht of onderwerp. Hieronder wordt verstaan dat een gebruiker geen berichten plaats met alleen maar grote getallen emoticons, alleen maar extreem grote of extreem kleine tekst of berichten volledig in hoofdletters. Tevens wordt het overvloedig gebruik van leestekens niet gewaardeerd. Hieronder wordt verstaan het herhaaldelijk gebruiken van bijv. !! of ?? tekens.
 
F. Quoten is alleen toegestaan wanneer dit een functie heeft, niet gerelateerde regels in de quote dienen verwijderd te worden.
 
G. Spam is onder geen beding toegestaan.
 
H. Het is op het forum niet toegestaan om reclame te maken zonder dit te overleggen. Elke publiciteit (eveneens voor een website) zonder verder onderwerp is ongewenst. Enkel vermeldingen die samengaan met een discussieonderwerp zijn welkom. De volgende zaken zijn onaanvaardbaar: Reclame-boodschappen voor een commerciële zaak en/of een website
Contactadvertenties. Het forum is geen chatbox om met andere mensen rechtstreeks in contact te komen.
 
I. De beheerder behoudt zich het recht voor om berichten en onderwerpen zonder notificatie aan de gebruiker te verwijderen of te bewerken. Berichten met aanstootgevende, laster, spam etc. worden naar eigen inzicht verwijderd. Het bepalen of iets valt onder deze categorie wordt bepaald door de beheerder en niet door de gebruiker. 
Aansprakelijkheid: De gepubliceerde onderwerpen of posts vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of moderators van dit forum. Elke aansprakelijkheid is van de poster zelf.
Je kan als auteur van een posting nooit aanspraak maken op een vergoeding of je beroepen op het auteursrecht. Het volledig kopiëren(zonder bronvermelding)van een artikel is in strijd met het copyright en is dus niet toegestaan. De gepubliceerde onderwerpen of posts vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of moderators van dit forum. Elke aansprakelijkheid is van de poster zelf
 
J.Racisme - op welke manier dan ook - hoort niet thuis op deze fora, en is grond voor onmiddellijke weigering van de gebruiker die inbreuk pleegt op deze regel. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen.
 
K. Bij het vaststellen van meerdere inbreuken door dezelfde persoon, zal die gebruiker voor korte of langere tijd geband worden.
 
L. De aanmaak van valse identiteiten of alle pogingen tot het misleiden van anderen door het gebruik van misleidende identiteiten bij het versturen van berichten via de forums is verboden. Dit zal altijd leiden tot een onvoorwaardelijke/definitieve ban.
 
M. De informatie op dit forum valt niet onder de verantwoordelijkheid van PyrPlezier. De leden die er lid van zijn posten hier in vol vertrouwen. Hoewel het forum een publiek karakter heeft, mogen berichten van leden niet gebruikt worden dan enkel binnen het forum, dwz. het is strikt verboden informatie die hier gepost wordt aan derden verder te geven. Personen die dit doen zullen uit de registratie gewist worden.
 
N. Een account op het forum is persoonsgebonden en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager. 
 
O. Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruiker mag zijn gebruikersnaam niet laten veranderen, tenzij hier gegronde reden voor zijn.
 
P. De beheerder behoudt zich het recht voor om een account te verwijderen zonder opgaaf van redenen.
 
Q. De beheerder behoudt het recht om een inactief account welke tenminste 3 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen.
 
R. Registraties van personen met een "niet geldig" e-mail adres worden niet toegestaan. Het adres moet dus wel degelijk werken.
 
S. Je account zal verwijderd worden zonder enig bericht als: 
 
  • je niet binnen één maand jezelf hebt voorgesteld. Het is dus aangewezen zich even voor te stellen.
  • drie maand na het voorstellen niks meer hebt laten horen van je.